Botanická záhrada Bratislava

Botanická záhrada Univerzity Komenského sa nachádza pod voľným nebom, jej expozície nájdete však aj v skleníkoch. Je prvou botanickou záhradou na Slovensku. Rozloha záhrady je v súčasnosti približne 7,5 ha a môžete v nej vidieť vyše 5 000 druhov najmä cudzokrajných rastlín. Územím botanickej záhrady preteká riečka Vydrica.

Telefón: 02/6542 1311

Web: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/botanicka-zahrada-uk/

Zdroj: fotkybratislavy.sk

Ponuky v okolí